Roxane Schreiber
Arno Cupedo
René Duursma

Het bestuur van de vereniging bestaat bij de oprichting op 20 januari 2020 uit Roxane Schreiber (secretaris/penningmeester), Arno Cupedo (algemeen) en René Duursma (voorzitter). Op termijn zal er een vacature uitgaan voor een penningmeester.

Filmvereniging Groningen heeft ook een raad van advies. Hierin zitten Wart Wamsteker, Saskia Jeulink en Harry Romijn. Zij adviseren de bestuursleden gevraagd en ongevraagd. 2 keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) waar de koers van de vereniging kan worden bijgestuurd door de leden.