Roxane Schreiber
Arno Cupédo
René Duursma

Het bestuur van de vereniging bestaat bij de oprichting op 20 januari 2020 uit Roxane Schreiber (secretaris), Arno Cupédo (penningmeester) en René Duursma (voorzitter). Inmiddels is ook Iekje Smit als bestuurslid aangesloten (bijzondere projecten). 

Filmvereniging Groningen heeft ook een raad van advies. Hierin zitten Wart Wamsteker, Saskia Jeulink en Harry Romijn. Zij adviseren de bestuursleden gevraagd en ongevraagd. 2 keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) waar de koers van de vereniging kan worden bijgestuurd door de leden.