RIF – De Groninger FilmStudio

UITNODIGING aan filmmakers in het Noorden.

LINK naar vragenlijst: https://forms.gle/qPZNi8vMDiR8VzbN7

Het Noorderpoort, MBO-opleider voor de Creatieve Beroepen, wil samen met zijn partners in de filmsector RIF subsidie aanvragen voor het project De Groninger FilmStudio.

RIF = Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Het doel van het RIF is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Wat willen we realiseren samen met onze partners?

 • Eén of meerdere contextrijke praktijkomgevingen voor leren, werken en innoveren. Denk aan een grote productielocatie waar filmbedrijven (van toeleverancier tot producent) gevestigd zijn en waar geproduceerd en gecreëerd kan gaan worden.
 • We verbeteren samen de kwaliteit van het onderwijs door
  • Vernieuwing van de onderwijsinhoud 
  • Intensiveren van samenwerking met HBO en RUG
  • Een living filmlab; op het raakvlak van onderwijs, bedrijfsleven en samenleving kan geëxperimenteerd worden, onderzoek worden gedaan en kunnen innovaties worden gerealiseerd.
  • Het professionaliseren van het onderwijs en de onderwijsprofessional welke beter aansluit bij de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving.
 • We dragen bij aan de versterking en uitbreiding van het regionale netwerk dat toereikend is en zelfvoorzienend. Daarmee realiseren we dat talent in de regio aan de slag kan en niet vertrekt naar elders. Daarbij hebben we een aanzuigende werking naar nationale en internationale filmmakers en filmproductiemaatschappijen.

Investeer je mee? Vul de vragenlijst in of neem contact op met Marcella van der Spoel: m.vanderspoel@noorderpoort.nl.

LINK naar vragenlijst: https://forms.gle/qPZNi8vMDiR8VzbN7

Er zijn 4 actielijnen:

Actielijn 1: Onderwijsontwikkeling

 1. Het (door)ontwikkelen van modules rondom audiovisuele productie, sound, acteur, AI, scenario schrijven en mediamanagement. 
 2. Het verbeteren van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo.
 3. Het verbeteren van de doorlopende leerlijn mbo-hbo. 
 4. Het gezamenlijk opzetten van een Leven Lang Ontwikkelen lijn, waarin het scholingsaanbod modulair wordt gemaakt voor studenten en werknemers in de filmindustrie.

Actielijn 2: Leren in de praktijk

 1. Het opzetten en uitvoeren van interprofessionele projecten in de regio voor studenten in samenwerking met partners 
 2. Het inrichten van een ‘Film-hub: een learning community waarin de studenten en docenten van Noorderpoort en de partners van elkaar leren. 
 3. Het inrichten van Learning Labs door Groningen
 4. Het uitvoeren van bedrijfsbezoeken en gastlessen voor studenten door de verschillende partners
 5. Het stimuleren en faciliteren van startende ondernemers

Actielijn 3: Professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders

 1. Informeel leren door samenwerking met collega’s van andere opleidingen en partners in interprofessionele projecten 
 2. Het onderzoeken van het opzetten van een mobiele praktijkbegeleiderspool 
 3. Het uitvoeren van workshops, oriëntatie momenten en docentstages rondom o.a. professioneel filmen en het post-productie filmproces

Link naar vragenlijst: https://forms.gle/qPZNi8vMDiR8VzbN7